Rozpoczęto prace nad systemami elektroakustycznymi - luty 2014 na budowie ICE Kraków

Przedstawiamy comiesięczy raport ze stanu zaawansowania robót budowlanych w Centrum Kongresowym ICE Kraków na dzień 28 lutego 2014 roku. Wiele prac zmierza ku końcowi  Rozpoczęto prace związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych.

W miesiącu lutym na budowie Centrum Kongresowego ICE Kraków w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, a także roboty tynkarskie i posadzkarskie na wszystkich poziomach. Rozpoczęto układanie glazury na ścianach, w ciągach komunikacyjnych oraz kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki na salach S3 i S4.

W segmencie Sali Audytoryjnej trwały prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni (zmierzają ku końcowi), wykonywano prace wykończeniowe, kontynuowano wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz wykonanie mechaniki scenicznej. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej.

W segmencie Sali Teatralnej wykonywano prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie izolacji akustycznej ścian oraz sufitu. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych.

W segmencie Foyer trwały prace przy instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej oraz instalacjach słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie pokrycia dachu (Kalzip). W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego – prace zmierzają ku końcowi. Trwało wykonywanie tynkowania ściany szczelinowej oraz montaż opraw oświetleniowych. Kontynuowano prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (wykonanie instalacji, montaż urządzeń). Trwało wykonywanie ceramicznej, wentylowanej elewacji budynku (część zachodnia, północna i południowa obiektu). Montowano konstrukcję pod elewację szklaną. Trwało wykonanie instalacji ogrzewania dachu oraz systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

 

Przypominamy, że postęp prac można śledzić na żywo za pomocą trzech kamer internetowych. Obraz z kamer zobaczyć można klikając w obrazek poniżej. Zapraszamy!

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych