Miasta Historyczne 3.0. MIESZKAŃCY A ODWIEDZAJĄCY – w poszukiwaniu jakości i komfortu w Centrum Kongresowym ICE Kraków

 

I Konferencja w ramach projektu Miasta Historyczne 3.0

Współczesny, coraz intensywniejszy ruch turystyczny sprawia, że procesy funkcjonowania miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej powinny prowadzić do ograniczania konfliktów wywołanych przez rozwój funkcji turystycznej, nawet za cenę jej ograniczania. Fakt, że układ urbanistyczny miast historycznych posiada ograniczoną pojemność powoduje, że zarządzanie turystyką staje się coraz trudniejsze, gdyż musi uwzględniać wielość oraz zróżnicowanie interesariuszy i ich punktów widzenia. Konkurowanie o zasoby miasta może prowadzić do konfliktu funkcji, czego wyrazem jest niebezpieczna dla życia miasta gentryfikacja turystyczna. Ponadto, zarządzanie musi uwzględniać wsparcie rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości. Tymczasem wysoka jakość życia mieszkańców i pobytu ma być nadrzędnym celem lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. Czy mieszkańcy i odwiedzający stoją po przeciwnych stronach? A może mieszkańcy i przyjezdni to jedna lokalna wspólnota? Jak poprawić jakość życia i komfort wizyty przyjezdnych?

 

MIASTA HISTORYCZNE 3.0

Tytuł konferencji w 2018 roku:

MIESZKAŃCY A ODWIEDZAJĄCY – w poszukiwaniu jakości i komfortu

Motto: Mam szczęście mieszkać tam, dokąd inni mogą przyjechać tylko na chwilę

Termin: 1-2 marca 2018 roku

Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków

Rejestracja: obowiązkowa poprzez portal www.historicalcity.eu (od stycznia do 15 lutego 2018 r.)

Przewidywana liczba uczestników: ok. 250

Grupy docelowe: samorządy miast, NGO, DMO, samorząd gospodarczy

Język konferencji: angielski/polski, tłumaczenie symultaniczne

Formuła konferencji: sesja plenarna oraz panele tematyczne

Podpisanie listu intencyjnego ws. współpracy miast

PROGRAM KONFERENCJI

1 marca 2018 roku:

9.00-10.00 rejestracja

10.00-10.10 Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

10.10-10.20 przedstawiciel Komisji Europejskiej

10.20-10.35 przedstawiciel Światowej Organizacji Turystyki

10.35-10.50 przedstawiciel Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa

10.50-11.00 przedstawiciel Rządu RP

11.00-11.30 Wyzwania turystyki w miastach historycznych

11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-12.30 studium przypadku wprowadzające do panelu 1: EDYNBURG

12.30-14.00 panel 1: DOBRE ŻYCIE VS. ATRAKCYJNA DESTYNACJA?

14.00-15.00 lunch

15.00-16.30 studium przypadku wprowadzające do panelu 2: AMSTERDAM

16.30-18.00 panel 2: MIASTO 24 GODZINY

18.00 zakończenie pierwszego dnia konferencji

20.00 kolacja powitalna


2 marca 2018 roku:

08.30-10.30 wycieczka tematyczna po Krakowie

10.30-11.00 przerwa kawowa

11.00-11.30 studium przypadku wprowadzające do panelu 3: BREGENCJA

11.30-13.00 panel 3: DLA KOGO SMART CITY?

13.00-13.30 podpisanie listu intencyjnego ws. współpracy miast

13.30-14.00 podsumowanie konferencji: Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

14.00-15.00 lunch i zakończenie

Od 15:00 rozpoczęcie wizyt pokonferencyjnych

Rejestracja udziału oraz więcej informacji nt. wydarzenia

www.historicalcity.eu

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych