Kosmos w ICE Kraków – konferencja EUCASS 2015

W dniach 29 czerwca - 3 lipca w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się 6. Europejska Konferencja nt. Nauk Lotniczych i Kosmicznych. EUCASS 2015 to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych badaniom naukowym w kosmosie.

Naukowcy i inżynierowie od 2006 roku spotykają się w różnych lokalizacjach Europy, by dyskutować na temat najnowszych inicjatyw technicznych, jakości komunikacji w społeczności naukowej oraz  stymulowaniu wymiany poglądów między badaczami a przedsiębiorcami na całym świecie. Jest to także okazja do określenia wyzwań jakie stoją przed naukami traktującymi o kosmosie.

Kolejna międzynarodowa konferencja w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się już pod koniec czerwca. Będzie to wydarzenie, które skupia światowych ekspertów rynku lotniczego i specjalistów zajmujących się naukami kosmicznymi. - ogłasza Izabela Helbin Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, które jest operatorem ICE Kraków. W czasie wydarzenia odbędą się prezentacje najnowszych technologii oraz spotkania z profesjonalistami branży lotniczej z całego świata. EUCASS 2015 to wydarzenia, które potwierdza, że w stolicy Małopolski dzięki otwarciu ICE Kraków spotykają się przedstawiciele świata biznesu i nauki, by wspólnie debatować nad rozwojem właściwych sobie branży – mówi Dyrektor Helbin.


Podczas tegorocznej edycji EUCASS zostaną poruszone następujące tematy:

• struktury i materiały stosowane w przemyśle lotniczym,

• fizyka lotu,

• fizyka napędu kosmicznego,

• technologie lotnicze.


Główne cele konferencji EUCASS:

1. przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat nauk lotniczych i kosmicznych, a także dyskusja na temat wprowadzanych do branży innowacji;

2. promowanie oraz propagowanie wiedzy na temat najnowszych odkryć naukowych oraz rozwój synergii pomiędzy przedstawicielami świata nauki i biznesu;

3. stworzenie platformy do dyskusji dla agencji oraz przedstawicieli biznesu, którzy mogą w trakcie trwania konferencji przedstawić swoją działalność i programy rozwojowe, w tym także programy ramowe realizowane wspólnie z Unią Europejską.


Osoby zainteresowane akredytacjami dziennikarskimi i foto, proszone są o kontakt z Polską Agencją Kosmiczną:

Joanna Radziszewska
joanna.radziszewska@itwl.pl
531 569 380

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych