II Europejski Kongres Samorządów w ICE Kraków

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany opinii i poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Na miejsce odbycia się kongresu po raz kolejny wybrano ICE Kraków.

Bezpośrednia i wieloletnia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera ogromny wpływ na gospodarkę i politykę nie tylko poszczególnych państw, ale również całego kontynentu. Kongres jest szansą dla polskich i środkowoeuropejskich przedstawicieli samorządów, do rozmowy o tym jak zwiększać wydajność i efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Uni Europejskiej. Będzie to również okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Podczas trwania kongresu przewidziany jest zróżnicowany tematycznie program obejmujący ponad 60 wydarzeń: bloki programowe, panele, raporty, prezentacje, warsztaty oraz uroczystą galę.

ICE Kraków

5 - 6 kwietnia 2016 r.


 

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych