ICE Kraków rośnie i rośnie

W marcu kontynuowane były roboty konstrukcyjne powyżej stanu 0 we wszystkich segmentach obiektu. Dodatkowo wykonano ściany, słupy, belki oraz stropy do i powyżej poziomu +3. Najbardziej zaawansowane prace miały jednak miejsce w segmentach zaplecza i Sali dużej. Równocześnie prowadzono tam montaż konstrukcji stalowej w segmencie zaplecza powyżej poziomu +3, wykonano strop na poziomie +4 oraz kontynuowano prace przy montażu konstrukcji stalowej między Salami audytoryjną i dużą.

 

W segmencie Sali dużej wykonano montaż kratownic stalowych nad widownią natomiast w segmencie Sali audytoryjnej prowadzono prace konstrukcyjne przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych do poziomu +2 oraz +3. Segment Foyer to prace nad montażem konstrukcji stalowej na poziomach od 0 do +3. Także w marcu trwały prace murowe w garażach na poziomie -1 oraz dalsze prace wykonywania instalacji elektrycznych w garażach podziemnych. Rozpoczęto także wykonywanie instalacji wodociągowej i hydrantowej, a także instalacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji.

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych