I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

Turystyka to nie tylko dalekie podróże w słoneczne regiony świata, ale także wyjazdy w celu poprawy zdrowia. O tym, jaki potencjał w tym zakresie ma miasto Kraków, a także o sposobach jego wykorzystania rozmawiać będą uczestnicy I Krakowskiego Kongresu Turystyki Medycznej. Organizatorem spotkania w dniach 13-14 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków jest Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz ZIZ Centrum Edukacji.

Głównym celem turystyki medycznej są wyjazdy w celu poprawy zdrowia, bądź urody. Jest to połączenie terapii i zwiedzania. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej w 2012 roku z usług tej formy podróżowania skorzystało ponad 300 tys. pacjentów w Polsce, a rozwój tego sektora nie ustaje.

Pilotażowa konferencja dotycząca turystyki medycznej ma pomóc ocenić szanse i wyzwania w tej dziedzinie dla Krakowa. Specjaliści branży medyczniej i turystycznej będą zajmować się m.in. mobilnością personelu medycznego i pacjentów w Unii Europejskiej, jakością obsługi pacjenta jako kryterium wyboru świadczeniodawców, oczekiwaniami pacjentów a możliwościami ich spełnienia, miejscem Polski na europejskim rynku turystyki medycznej czy raportem na temat stanu turystyki medycznej w Krakowie.

Patronami wydarzeniami są  Polska Organizacja Turystyczna, Krakowska Izba Turystyki, Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Polskie Stowarzyszenie Turystyki Medycznej.I Krakowski Kongres Turystyki Medycznej
13-14 października 2016

Centrum Kongresowe ICE Kraków


 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych