Znamy nowych ambasadorów kongresów polskich

10 września w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Zadaniem kapituły programu jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach rozpowszechniać będą wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do jego rozwoju. Z nadesłanych przez regionalne convention bureaux, uczelnie wyższe oraz branżę ankiet, kapituła większością głosów wybrała 20 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich, z których aż 8 osób działa na terenie Małopolski. Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Honorowi Ambasadorzy Kongresów Polskich 2013:
1. prof. dr hab. Andrzej Magiera, Instytut Fizyki, UJ
2. dr  Agata Kołodziejczyk, Wydział Nauk o Środowisku, UJ
3. prof. zw. dr hab.  Antoni Basta, Katedra Ginekologii i Położnictwa, UJCM
4. prof. zw. dr hab. Bogdan Szlachta, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, UJ
5. prof. dr hab. Bogusława Dobek - Ostrowska, Instytut Politologii, Uniwersytet Wrocławski
6. prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,  Politechnika Gdańska
7. prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz, Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, UG
8. Grażyna Karwowska-Winiarek, Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w Warszawie
9. prof. dr hab.  Jacek Szepietowski, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UM we Wrocławiu
10. prof. dr hab. inż. Jan Dziuban, Zakład Mikroinżynierii i Fotowoltaiki, Politechnika Wrocławska
11. prof. dr hab. Jerzy Langer, Instytut Fizyki PAN/ Wrocławskie Centrum Badań EIT+
12. dr hab. Jolanta Tambor, Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego
13. Lawrence Ugwu, Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury
14. Maciej Kwiatkowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN PZN
15. dr hab. Mirosław Boruszczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
16. dr hab. Piotr Przybyłowski, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, UJCM
17. prof. dr hab. Ryszard Kurzawa, Klinika Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju
18. prof. dr hab. Tadeusz Mieczysław Wróblewski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny
19. prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski , Katedra Fizyki Ciała Stałego, Politechnika Gdańska
20. prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Instytut Matematyki UJ

Dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 24 października we wrocławskiej Hali Stulecia.


Żródło: www.poland-convention.pl

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych