Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt Grantowy

Konferencja otwierająca projekt pt. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii odbędzie się już za tydzień, w poniedziałek, 25 czerwca, w sali obrad w Urzędzie Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3/4). W konferencji udział wezmą przedstawiciele miasta, branży turystycznej oraz profesorowie. Start punktualnie godz. 10:00. Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z Krakow Convention Bureau: convention@um.krakow.pl
Zapraszamy!

Program konferencji:

10.00 – 10.05 – Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta – powitanie gości, otwarcie Konferencji.

10.05- 10.20 – Beata Paliś, Kierownik Krakow Convention Bureau.
Informacja o projekcie, jego założeniach i celach. Zaproszenie branży spotkań do wzięcia udziału w badaniu pilotażowym realizowanym w ramach projektu.

10.20 – 10.35 – prof. Roland Schegg
Turystyka biznesowa szansą rozwoju regionów na przykładzie szwajcarskim.

Znaczenie przemysłu spotkań dla rozwoju gospodarczego w Szwajcarii. Miejsce i wartość przemysłu spotkań na tle innych dziedzin turystyki.

10.35 – 10.50 – dr Renata Seweryn, dr Agata Niemczyk
Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki obszaru recepcji turystycznej – próby szacowania wysokości mnożnika turystycznego dla Polski i Małopolski
 
Prezentacja metodologii obliczania wysokości mnożnika turystycznego i uzyskanych przy jej użyciu wyników dla Polski w latach 2004-2007 i dla Małopolski w latach 2003-2008.

10.50 – 11.05 – dr Krzysztof Borodako
Kraków – destynacja turystyki biznesowej. MICE

Informacja o badaniach economic impact na świecie. Powiązanie dotychczasowych badań przemysłu spotkań prowadzonych w Krakowie i w Polsce z projektem.

11.05 – 11.25 – Enrico Zuffi
Przemysł spotkań i jego znaczenie gospodarcze w dużych miastach na przykładzie Genewy i Wiednia

Sposoby obliczania economic impact w dużych miastach i praktyczne zastosowanie uzyskanych danych.

11.25 – 11.40 – Krzysztof Celuch
Rola branży w badaniu przemysłu spotkań. Znaczenie badań economic impact dla branży. Zaproszenie do udziału w projekcie „Wracamy do ogrodu 2012”.

11.50 – 12.30 – Od teorii do praktyki – jak wykorzystać projekt do osiągnięcia praktycznych korzyści – panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych przedstawicieli branży. Moderator – Enrico Zuffi


12.30 – Poczęstunek dla uczestników konferencji.Informacja o prelegentach:

Magdalena Sroka – Manager kultury, producent i koordynator wielu międzynarodowych projektów. Od 2011 r. pełni funkcję IV Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta;

Beata Paliś – Szefowa funkcjonującego w Urzędzie Miasta Krakowa - Krakow Convention Bureau, Kierownik Generalny Projektu Grantowego;

prof. Roland Schegg – Profesor University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais, Szef Instytutu Turystyki, Specjalista w zakresie: hotelarstwa, e-turystyki, turystyki międzynarodowej.

dr Renata Seweryn – Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od roku 2009 członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie. W Projekcie Grantowym członek zespołu  Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

dr Agata Niemczyk  - Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2009 r. członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie.v Ekspert projektu Partnerstwo muzeów i organizatorów turystyki biznesowej wyzwaniem XXI wieku.

dr Krzysztof Borodako – Pracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; od 2009 r. kierownik zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie. W Projekcie Grantowym kierownik merytoryczny ze strony Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Enrico Zuffi – Wykładowca University of Applied Sciences of Western Switzerland Valais, Dyrektor –firmy consultingowej EZ  Associates. Specjalista w zakresie marketingu i badań w zakresie turystyki biznesowej  i ekonomii.  Stale współpracuje z Geneva Tourism and Convention Bureau;

Krzysztof Celuch – Krzysztof Celuch CMM, CITE - kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turustycznej. Prodziekan Wydziału Biznesu Uczelni Vistula w Warszawie, prorektor w Wyższej Szkole Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie. Trener MPI Global Training oraz dyrektor International Board of Directors Meeting Professionals International. Autor Poland Meetings and Events Industry Report.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych