Zakończono budowę podziemi ICE Kraków!

Zakończył się kolejny i zarazem najtrudniejszy etap prac przy budowie Centrum Kongresowego ICE Kraków. Wczoraj, 25 września, plac budowy jednej z najważniejszych inwestycji Krakowa wizytował Prezydent Jacek Majchrowski. ICE Kraków będzie mieć ponad 36.000 m² powierzchni, trzy główne sale: Audytoryjną gotową przyjąć 2092 osoby, Teatralną - 600 osób, Kameralną – 300 osób, przestronne i wielofunkcyjne foyer przystosowane między innymi do organizacji wystaw, stoisk sponsorskich i ekspozycyjnych, a przy tym doskonałą lokalizację w samym sercu Krakowa.

Mimo że termin uruchomienia ICE Kraków planowany jest na jesień 2014 roku, obiekt już obecnie budzi zainteresowanie jako miejsce na organizację wydarzeń kongresowych. Na 2015 rok potwierdzone są trzy rezerwacje od podmiotów z branży medycznej i rolniczej. Wydarzeniem, które odbędzie się w Centrum ICE w 2015 roku będzie też kolejna edycja prestiżowej konferencji TEDx, czyli forum wymiany myśli i poglądów z takich dziedzin, jak nauka, innowacja, biznes, kultura czy sztuka.

Duża popularność Centrum Kongresowego ICE Kraków to efekt intensywnej promocji tego obiektu na europejskich i światowych targach branżowych. - W Centrum Kongresowym ICE Kraków mają odbywać się imprezy kulturalne i kongresy. Liczymy na lekką przewagę tych drugich, by obiekt mógł na siebie zarabiać - wyjaśnia Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora ICE Kraków. - W tej chwili promujemy się na dużych targach przemysłu spotkań - IMEX we Frankfurcie i EIBTM w Barcelonie. Dzięki unijnej dotacji na promocję Małopolski będziemy również obecni na mniejszych imprezach branżowych: Confex w Londynie, Meedex w Paryżu i EMIF w Brukseli. W tym roku zorganizujemy również prezentacje Krakowa i Małopolski w Oslo i Sztokholmie.

Przypomnijmy, że budowa ICE Kraków rozpoczęła się w październiku 2010 roku od realizacji ściany szczelinowej o łącznej długości 401 metrów i grubości od 80 do 100 cm. Ta część konstrukcji, której wykonawcą była firma Warbud SA, to ściany boczne podziemnej części budynku, stanowiące nieprzepuszczalną barierę dla wód gruntowych. W ramach tego etapu inwestycji wykonawca, usunął też m.in. kolidujące z obiektem zbrojenie terenu, wykonał zabezpieczenie skarp oraz odwodnienie wykopu.

II etap prac, którego wykonawcą jest konsorcjum Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A., rozpoczął się jesienią zeszłego roku. Do końca 2011 roku wykonawca ustabilizował ścianę szczelinową za pomocą kotew gruntowych (194 szt.), sukcesywnie odkrywając ją  do założonego poziomu dna obiektu zlokalizowanego na głębokości -9,50 m. Następnie wykonano wzmocnienie gruntu pod płytę fundamentową za pomocą pali żelbetowych (1519 szt. o zmiennej długości od 12 - 14 m), wylano beton, a całą zalaną powierzchnię wylewni oraz głowice pali zaizolowano.

Na tak przygotowanym podłożu rozpoczęto wykonanie płyty fundamentowej, którą zakończono we wrześniu. Obecnie trwa ciągły monitoring ściany szczelinowej, poziomu wód gruntowych oraz wpływu budowy na sąsiadujące obiekty. Nad całością prac prowadzony jest nadzór archeologiczny.

Koszt II etapu prac, których wykonawcą jest konsorcjum  Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A., wyceniono na około 317 mln złotych brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości około 80 mln złotych, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Termin zakończenia budowy to trzeci kwartał 2014. Oznacza to, że za dwa lata uruchomiony zostanie największy w naszym regionie obiekt kongresowo-koncertowy.

 

        

 

        

 

        

 

        

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych