Wybrano nowych Ambasadorów Kongresów Polskich!

Program Ambasadorów Kongresów Polskich powstał w celu skutecznego zapraszania do naszego kraju międzynarodowych konferencji i kongresów. Został zainicjowany w roku 1998 przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” a obecnie realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. W maju tego roku wybrano nowych Ambasadorów, w tym 3 osoby z Krakowa.

8 maja br. podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 16 nowych, wybitnych osobistości reprezentujących środowisko naukowe i biznesowe, w tym 3 z Krakowa! Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało blisko 250 osób, w tym ponad 45 z Krakowa i Małopolski.

Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich z Krakowa otrzymali: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Hubalewska-Dydejczyk, prof. dr hab. Małgorzata Filip oraz Izabela Albrycht.

W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły 16 osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

 • Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej – związana z organizowanym w ICE Kraków Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec.
 • Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
 • Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
 • Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
 • Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 • Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki
 • Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
 • Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Ponadto tytułem Kongresów Polskich 2018  został wyróżniony sponsor Open Eyes Economy Summit – wydarzenia, które od początku swojego istnienia odbywa się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. To firma Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.

Dodatkowo Kapituła zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017 firmie Concept Music Art Sp. z o.o. za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego Gali AKP 2017 w ICE KRaków oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.


Kapituła obradowała w składzie:

• Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

• Małgorzata Bartosik, Acting CEO, European Wind Energy Association

• Dr Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

• Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

• Paula Fanderowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

• Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski , Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

• Ewa Mańkiewicz–Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną)

• Wojciech Maria Marchwica, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina/ Instytut Muzykologii UJ

• Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

• Jan Mazurczak, Prezes zarządu Poznań Convention Bureau (głos oddany drogą elektroniczną)

• Prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP

• Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena (głos oddany drogą elektroniczną)

• Małgorzata Przygórska – Skowron, Kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau

• Ireneusz Węglowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną)

• Piotr Wilczek, Przewodniczący Rady Programowej SKKP (głos oddany drogą elektroniczną)

Więcej także na stronie Krakow Convention Bureau: https://convention.krakow.pl/hot/219978,223,komunikat,ambasadorowie_kongresow_polskich_2018_.html

 

 

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych