Wrzesień na budowie ICE Kraków

Na budowie ICE Kraków praca idzie pełną parą, a rosnące centrum kongresowe wygląda coraz bardziej imponująco. We wrześniu trwały prace przy stanie surowym – konstrukcjach żelbetowych w segmentach sali audytoryjnej i foyer. 

W segmencie zaplecza zakończono montaż elementów konstrukcji stalowej dachu, na ukończeniu jest wykonanie pokrycia. Trwało także wykonywanie instalacji elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych, suchej zabudowy, a także roboty tynkarskie na wszystkich poziomach.

Zakończono również montaż konstrukcji stalowej między salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali audytoryjnej w końcowej fazie są roboty konstrukcyjne żelbetowe, za nami także montaż konstrukcji stalowej drugorzędnej. Trwają prace przy konstrukcji drugorzędnej widowni oraz przy montażu konstrukcji dachu. Rozpoczęto prace wykończeniowe, wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych.

W segmencie sali dużej zakończono montaż konstrukcji dachu, trwał montaż konstrukcji pokrycia dachu nad sceną, prace tynkarskie oraz wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

W segmencie foyer zakończono prace przy montażu konstrukcji stalowej oraz przy wykonaniu konstrukcji stalowej dachu. Rozpoczęto montaż blachy trapezowej (pokrycie dachu). Wykonano stropy na konstrukcji stalowej na wszystkich kondygnacjach.

W kondygnacjach podziemnych (garaże) trwają – i zmierzają ku końcowi - prace nad wykonaniem instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Trwa wykonywanie posadzek na kondygnacjach -1 oraz -2 wraz z systemem odwodnienia liniowego.

W ICE Kraków są już także zamontowane urządzenia chłodnicze oraz część central wentylacyjnych. Rozpoczęto wykonywanie systemu BMS zarządzającego budynkiem. 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych