wNIEBOwzięci w Centrum Kongresowym ICE Kraków 29 kwietnia 2018 roku

wNIEBOwzięci to kolejne z zapowiadanych Spotkań UWIELBIENIOWYCH organizowanych przez Langustę na palmie, które chcemy by w najbliższych miesiącach przejechały przez Polskę. Wychodzimy z murów kościoła, żeby zgromadzić mógł się cały Kościół. Chcemy słuchać Słowa i wystawić się na Jego działanie — w tym poprowadzą nas specjaliści od głoszenia o. Adam Szustak OP i o. Tomasz Nowak OP z Zakonu Kaznodziejskiego. I uwielbić Słowo Wcielone, Obecnego, Tego, który JEST — z pomocą zespołu Atom String Quartet i owca, który za główny cel stawia sobie uwielbienie. Uwielbienie, będące nie zestawem dźwięków i gestów, a stylem życia. Stylem, który uwalnia do pełni życia w Bogu i zmienia serce z kamiennego we wdzięczne.

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych