Stan zaawansowania robót budowlanych na koniec maja 2014

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym stan zaawansowania robót budowlanych w Centrum Kongresowym ICE Kraków na koniec maja 2014 roku.

W miesiącu maju na budowie Centrum Kongresowego ICE Kraków w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie). Prowadzono roboty posadzkarskie na wszystkich poziomach, układano glazurę na ścianach. Kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki w Sali Kameralnej i w Zespole Sal Konferencyjnych. Rozpoczęto wykonanie okładzin akustycznych ścian i sufitów w obu w/w salach. W segmencie Sali Audytoryjnej kontynuowano roboty wykończeniowe oraz realizację mechaniki scenicznej (dolnej i górnej). Zakończono wykonywanie sufitu akustycznego, trwała realizacja podłóg podniesionych oraz kontynuowano roboty związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. W segmencie Sali Teatralnej wykonywano prace tynkarskie oraz trwało wykonanie instalacji słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie izolacji akustycznej ścian oraz sufitu (zakończono), wykonanie robót związanych z realizacją systemów elektroakustycznych.

 W segmencie Foyer trwały prace przy instalacjach słaboprądowych. Kontynuowano wykonanie wyoblenia dachu. Trwało wykonanie posadzek jastrychowych, zabudowy ścianek g-k, sufitów podwieszanych, montaż barier szklanych. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie) oraz roboty wykończeniowe. Zakończono roboty przy instalacjach słaboprądowych.

W całym obiekcie praktycznie zakończono wykonanie instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej, deszczowej, tryskaczowej, centralnego ogrzewania (do zakończenia pozostał montaż grzejników, kurtyn powietrznych, agregatów grzewczo-wentylacyjnych i ich regulacja), chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej, instalacji elektrycznych (bez opraw oświetleniowych i systemu sterowania). Zakończono wykonanie stacji trafo. Kontynuowano realizację szklanej części elewacji obiektu, trwał montaż wind oraz stolarki drzwiowej. Rozpoczęto wykonanie docelowego zagospodarowania terenu wokół obiektu, wykonanie systemu sterowania oświetleniem i roletami. Trwało wykonanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Przypominamy, że postęp prac można śledzić na żywo za pomocą kamer internetowych. Obraz z kamer zobaczyć można klikając w obrazek poniżej. Zapraszamy!

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych