Stan zaawansowania robót budowlanych na koniec kwietnia 2014

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym stan zaawnasowania robót budowlanych w Centrum Kongresowym ICE Kraków na koniec kwietnia 2014 roku.

W miesiącu kwietniu na budowie Centrum Kongresowego w segmencie zaplecza trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie), na ukończeniu była realizacja instalacji sanitarnych oraz słaboprądowych. Prowadzono roboty posadzkarskie na wszystkich poziomach, układano glazurę na ścianach, a także kontynuowano wykonanie systemów elektroakustyki na salach S3 i S4. Rozpoczęto roboty przy wykonaniu okładzin akustycznych ścian i sufitów w obu w/w salach. W segmencie Sali audytoryjnej zakończono realizację konstrukcji drugorzędnej widowni, wykonywano roboty wykończeniowe, kontynuowano wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz realizację mechaniki scenicznej (dolnej i górnej). Trwało wykonywanie sufitu akustycznego, rozpoczęto realizację podłóg podniesionych oraz kontynuowano roboty związane z wykonaniem systemów elektroakustycznych. Kontynuowano wykonanie instalacji hydrantowej i tryskaczowej. W segmencie Sali dużej wykonywano prace tynkarskie, kontynuowano wykonanie instalacji elektrycznych i słaboprądowych. Trwało wykonanie izolacji akustycznej ścian oraz sufitu (w końcowej fazie prace dot. sufitu), wykonanie robót związanych z realizacją systemów elektroakustycznych.

W segmencie Foyer trwały prace przy instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej oraz instalacjach słaboprądowych. Zakończono wykonanie pokrycia dachu (Kalzip) – bez wyoblenia (połączenie dachu z elewacją – te roboty są w toku). Rozpoczęto wykonanie posadzek jastrychowych, zabudowy ścianek g-k, sufitów podwieszanych, montaż barier szklanych. W dalszym ciągu w kondygnacjach podziemnych (garaże) trwało wykonywanie instalacji elektrycznych (oświetlenie). Zakończono prace przy instalacjach słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji. Wykonano tynkowanie ściany szczelinowej. Kontynuowano prace przy wykonaniu wymiennikowni ciepła oraz stacji trafo (wykonanie instalacji, montaż urządzeń).

Dokończono wykonywanie ceramicznej, wentylowanej części elewacji budynku. Zakończono montaż konstrukcji pod elewację szklaną oraz rozpoczęto realizację tej części elewacji (w pierwszej kolejności wykonywane są prace przy jej południowej części – wokół wejścia głównego do budynku). Trwało montowanie wind na całym obiekcie (prace mocno zaawansowane), rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej. Zakończono wykonanie muru oporowego zlokalizowanego w północno-wschodniej części budynku. Praktycznie zakończono na całym obiekcie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, tryskaczowej, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, wentylacji pożarowej – pozostał montaż armatury i osprzętu oraz regulacja całych układów. Trwało wykonanie systemu BMS (system zarządzania budynkiem).

Przypominamy, że postęp prac można śledzić na żywo za pomocą kamer internetowych. Obraz z kamer zobaczyć można klikając w obrazek poniżej. Zapraszamy!

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych