Rozwijamy turystykę biznesową

Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych – projekt przygotowany przez Miasto Kraków reprezentowane przez Krakow Convention Bureau Wydziału Informacji Turystyki i promocji Miasta – lidera projektu, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Województwo Małopolskie - otrzymał dofinansowanie w wysokości 814 050 zł w ramach Funduszu Partnerskiego - Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej. Co ważne, projekt otrzymał najwyższą ocenę merytoryczną i strategiczną. Wartość całego projektu wynosi 1 146 800 zł.

To nie jedyna dobra wiadomość. Drugi wspólny projekt Krakowskiego Biura Festiwalowego i Krakow Convention Bureau, który ze strony Polskiej wspierają także: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego i UMK oraz Szwajcarski Uniwersytet – Instytut Turystyki szkoły HE, otrzymał dotację w wysokości 712 623 zł na realizację projektu w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego. Ten projekt również otrzymał najwyższą ocenę merytoryczną. Wartość całego projektu to 791 804 zł, a wysokość dotacji stanowi 90% wartości całego projektu.

Celem projektu Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych jest tworzenie oraz promowanie za granicą kompleksowej oferty Małopolski jako atrakcyjnej destynacji turystyki biznesowej. W latach 2012-2013 zaplanowano realizację kampanii promocyjnej Krakowa i Małopolski przybliżającej potencjał regionu na polu turystyki biznesowej. Kampania zostanie zaprezentowana na najważniejszych wydarzeniach branżowych w Barcelonie, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Brukseli oraz na rynkach skandynawskich oraz podczas specjalnie zorganizowanych prezentacji typu road show. Działania te wesprze kampania prasowa i internetowa w zagranicznych mediach branżowych.

Główny nacisk zostanie położony na:
- infrastrukturę oraz sektor usług działających na rzecz organizatorów spotkań i ich uczestników;
- nowo powstające obiekty, a także udogodnienia infrastrukturalne, które są jeszcze w fazie inwestycji, a stanowią kluczowe czynniki świadczące o potencjale i atrakcyjności oferty regionalnej (m.in. nowo powstające centra konferencyjne, w tym Centrum Konferencyjne ICE);
- walory przyrodnicze i kulturowe regionu - jako ciekawych miejsc organizacji imprez towarzyszących spotkaniom oraz atrakcje turystyczne jako program fakultatywny dla uczestników konferencji.

Z kolei projekt w ramach Funduszu Partnerskiego Szwajcarskiego Grantu Blokowego jest rozłożony na trzy lata i ma na celu stworzenie narzędzia badającego wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa. Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na stworzenie mocnego narzędzia pokazującego wagę przemysłu spotkań i pośrednio rozwoju infrastruktury w tym zakresie. Koordynatorem projektu będzie Krakow Convention Bureau. Warto zaznaczyć, że będą to pierwsze tego typu badania w Polsce.

Przypominamy, że operatorem Centrum Kongresowego ICE  Kraków, które powstaje przy Rondzie Grunwaldzkim jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Centrum Kongresowe ICE znacznie podniesie atrakcyjność regionu jako ważnego punktu na mapie europejskiego przemysłu spotkań. Nowoczesny, światowej klasy obiekt wyposażony będzie w sale konferencyjne dla ponad 3 tysięcy osób, foyer i powierzchnie pomocnicze. Centrum Kongresowe będzie spełniało wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy akustyki i mechaniki widowiskowej.

 

 

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych