Przedstawiciel ICE Kraków na szkoleniu w Brukseli

W najbliższą niedzielę, w Brukseli rozpocznie się siódma edycja The AIPC Academy Professional Development Program. To coroczne szkolenie skierowane do pracowników centrów kongresowych średniego szczebla. Weźmie w nim udział także przedstawiciel ICE Kraków, który otrzymał na ten cel stypendium The AIPC Academy Scholarship, ufundowane przez firmę IMEX.

Stypendystę wybrano spośród wielu nadesłanych aplikacji na podstawie kryteriów takich jak m.in. ocena potencjału kandydata dla promocji swojego centrum poprzez stowarzyszenie AIPC oraz przyszłe zyski, które dane centrum może osiągnąć dzięki uczestnictwu w The AIPC Academy Professional Development Program. W uzasadnieniu przyznania stypendium przedstawicielowi ICE Kraków, stowarzyszenie podkreśliło widoczny w aplikacji entuzjazm kandydata oraz chęć do podnoszenia własnych kwalifikacji i poszerzania specjalistycznej wiedzy branżowej.

AIPC to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające centra kongresowe z całego świata. Jego głównym celem jest wspieranie i doskonalenie metod zarządzania w branży obiektów konferencyjnych, a także dostarczanie narzędzi pozwalających osiągnąć wysokie standardy poprzez specjalistyczne badania, programy szkoleniowe i budowanie sieci kontaktów. Członkiem AIPC jest także ICE Kraków.

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych