Pracownik ICE Kraków w nowym zarządzie MPI Poland Club!

1 lipca 2015 r. rozpoczęła się kadencja nowego Zarządu MPI Poland Club. Funkcję Wiceprezesa ds. Komunikacji objęła Agnieszka Ziemiańska - Senior Sales Manager Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Zgodnie ze statusem stowarzyszenia Zarząd jest elekcyjny, a jego kadencja trwa 2 lata. Rozpoczynający właśnie działalność nowy skład został wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w marcu 2014 r. Do głównych zadań należeć będzie kierowanie bieżącymi pracami stowarzyszenia, planowanie aktywności w przyszłości oraz trzymanie pieczy nad standardami i procedurami obowiązującymi w MPI globalnie.

Nowy Zarząd MPI Poland Club składa się z 7 osób, które pełnią następujące funkcje:

  • Agnieszka Faracik-Leśniak – Prezes
  • Sara Lamik – Wiceprezes ds. Edukacji
  • Marta Kicler – Wiceprezes ds. Członkostwa
  • Agnieszka Ziemiańska – Wiceprezes ds. Komunikacji
  • Patrycja Werema – Wiceprezes ds. Finansowych
  • Agata Macherska – Wiceprezes ds. Studenckich
  • Wojciech Liszka – Ustępujący Prezes

Nowy Zarząd postawił sobie za cel zarówno kontynuację dotychczasowych działań, jak i stworzenie innowacyjnej i konkurencyjnej na rynku oferty dla profesjonalistów branży spotkań. Szczegółowy plan aktywności najbliższych oraz długofalowych zostanie ustalony podczas spotkania Business Plan Meeting, które odbędzie się pod koniec lipca w Zakopanem.

Grutulujemy nowemu Zarządowi i życzymy udanej kadencji!


MPI - Meeting Professionals International - to największe i najaktywniejsze ogólnoświatowe stowarzyszenie branży konferencyjnej. Organizacja oferuje nowatorskie i nowoczesne możliwości szkoleniowe i biznesowe oraz działa na rzecz promocji i rozwoju branży. Do MPI należy blisko 18 500 członków zrzeszonych w 70 oddziałach i klubach na całym świecie. Więcej informacji na temat organizacji i możliwości dołączenia do niej można uzyskać pod adresem: www.mpiweb.org.

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych