Postęp prac na budowie - czerwiec 2013

Na budowie ICE Kraków praca wre, a rosnący obiekt wygląda coraz bardziej imponująco. Zamontowano już pierwsze elementy konstrukcji stalowej dachu.

 

Przez cały maj trwały prace konstrukcyjne żelbetowe powyżej stanu „0”, we wszystkich segmentach obiektu. Wykonywano ściany, słupy, belki oraz stropy do i powyżej poziomu +3. W segmencie zaplecza zakończono montaż konstrukcji stalowej powyżej poziomu +3 i wykonano stropy na poziomie +4 i +5. Zamontowano także pierwsze elementy konstrukcji stalowej dachu.

 

Pełną parą idą prace na zapleczu: na poziomach 0 i +1: rozpoczęto prace przy instalacjach elektrycznych, sanitarnych, słaboprądowych oraz murowych i tynkarskich. Trwał także montaż konstrukcji stalowej między salami audytoryjną i dużą. W segmencie Sali dużej kończą się prace przy montażu kratownic stalowych nad widownią oraz sceną, a także przy konstrukcji stalowej pod wykończenie akustyczne ścian.

 

W sali audytoryjnej prowadzono roboty konstrukcyjne żelbetowe przy wykonaniu ścian i tarcz żelbetowych powyżej poziomu +2 do docelowej wysokości. We foyer trwały roboty przy montażu konstrukcji stalowej – na poziomach od 0 do +3 oraz rozpoczęto przygotowanie do wykonania stropu na konstrukcji stalowej na poziomie +1.

 

 

W kondygnacjach podziemnych (garaże) trwa wykonywanie instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantowej, instalacji chłodu, tryskaczowej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych