Październik na budowie ICE Kraków

Październikowa aura sprzyjała pracom na budowie Centrum Kongresowego ICE Kraków. Przez cały miesiąc trwały prace konstrukcyjne powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu: budowano ściany, słupy oraz belki do poziomu +5,50 m. Najbardziej zaawansowane prace trwają w segmentach zaplecza, gdzie wykonywane są już elementy powyżej poziomu +5,50 m oraz w segmencie Sali dużej (teatralnej), gdzie trwa konstruowanie stropów pierwszej kondygnacji nadziemnej. Do połowy listopada zaplanowano prace związane z przyłączaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej (dotychczas wykonano 3 z 6 przyłączy). Zakończono natomiast obsypywanie i wykonanie izolacji ścian fundamentowych po zewnętrznej stronie budynku. Trwają prace przy instalacjach odgromowych i połączeniach wyrównawczych, a także usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową (równocześnie rozpoczęto uszczelnianie otworów po zdemontowanych kotwach).

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych