Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG

25-26 czerwca 2015 w ICE Kraków odbędą się Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG. Misją targów jest pobudzenie procesu modernizacji gospodarki poprzez promocję wynalazków i firm tworzących i stosujących wynalazki i innowacje oraz stworzenie platformy bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, przemysłu i otoczeniem biznesu oraz instytucjami wspomagającymi  i finansującymi badania i rozwój.

Program Konferencj (kliknij): Targom towarzyszyć będzie konferencja pod hasłem: Od koncepcji do zysku (26.06.br.). Tematyka bloku konferencyjnego służyć będzie w głównej mierze omówieniu nowych zasad finansowania badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki.

 

POBIERZ formularz zgłoszeniowy VIP- dla wystawców INTARG
POBIERZ formularz zgłoszeniowy- dla pozostałych uczestników konferencji

Ramowy Program Targów (kliknij):

 • Wystawa rozwiązań innowacyjnych
 • Ocena rozwiązań innowacyjnych przez jurorów
 • Konferencja „Od koncepcji do zysku”, z omówieniem zasad finansowania Innowacji w Polsce
 • Rozmowy i spotkania biznesowe
 • Gala wręczenie medali, wyróżnień oraz ogłoszenie wyników konkursów: „LIDER INNOWACJI” oraz „MŁODY WYNALAZCA”
 • Koncert i koktajl

Nagrody wyróżnienia: Prezentowane wynalazki zostaną poddane ocenie jury. Jury przyzna następujące nagrody – Grand Prix, platynową nagrodę za najlepszy wynalazek w branży oraz medale (złote, srebrne, brązowe) dla pozostałych wynalazków.

Rozmowy biznesowe: Dla zwiększenia efektów handlowo-marketingowych imprezy organizator we współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi zaprasza do rozmów biznesowych

25-26 czerwca 2015r.
ICE Kraków 
ul. Marii Konopnickiej 17
Kraków

Udział jednostek sfery nauki w targach jest objęty dofinansowaniem przez Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego . 

 

Szczegółowe inforamcje na temat targów dostępne są u organizatora wydarznia:

EUROBUSINESS-HALLER ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, e-mail: intarg@haller.pl  tel.: 32-355 38 02 / www.haller.pl  (kliknij, by przejść na stronę wydarzenia)

Fundacja HALLER PRO INVENTIO ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, e-mail: intarg@haller.pl  tel.: 32-203 71 03 / www.fundacja.haller.pl

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji/patronatów medialnych oraz sponsoringu wydarzenia:
A1 Europe, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
Klaudia Parysz tel.: 518 301 389, e-mail: intarg@a1europe.pl

PATRONATY HONOROWE:

 • Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa 
 • Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 • Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego;

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych