MARATON ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA W KRAKOWIE - case study z sesji UNESCO

Spotkania Komitetu Światowego Dziedzictwa należą do elitarnej grupy najbardziej prestiżowych wydarzeń, które co roku odbywają się na świecie. To także niezwykle skomplikowane przedsięwzięcia logistyczne. Przedstawiciele 21 Państw-Stron, wybieranych spośród 193, które podpisały Konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (1972 r.), odpowiadają za wdrożenie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, dysponują środkami Funduszu światowego dziedzictwa, a także podejmują decyzje o wpisaniu obiektów na Listę światowego dziedzictwa. Tegoroczna sesja odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Tegoroczna sesja Komitetu odbyła się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 2–12 lipca. Polska po raz drugi w historii została członkiem Komitetu, lecz pierwszy raz dostąpiła zaszczytu bycia państwem-gospodarzem sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, który jest głównym organem wykonawczym Konwencji UNESCO – Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury.Zapraszamy do zapoznania się z case study z realizacji sesji w ICE Kraków.

41. sesja Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO w ICE Kraków

  • Venue: Centrum Kongresowe ICE Kraków
  • Operator: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  • Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz Miasto Kraków i Polski Komitet do spraw UNESCO
  • Organizator wykonawczy i koordynator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  • PCO: BERM i Centrum Kongresowo-Targowe
  • Data: 2–12 lipca 2017 r.
  • Liczba uczestników: 2.500 osób

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych