KRAKÓW IMPACT – sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie

Przedstawiciele miasta, branży turystycznej oraz profesorowie wzięli udział we wczorajszej konferencji otwierającej projekt pt. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. Od dzisiaj działa także strona internetowa www.krakowimpact.pl, na której umieszczane będą najnowsze informacje dotyczące sterowania przemysłem spotkań. Projekt jest realizowany w ramach Grantu Blokowego  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem projektu KRAKÓW IMPACT jest analiza, ocena i monitorowanie wpływu przemysłu grupowych spotkań biznesowych na gospodarkę Krakowa, przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii. Projekt realizuje jednocześnie cele Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, poprzez wzajemną wymianę dobrych praktyk i know-how, służącą promowaniu, tworzeniu i wzmacnianiu partnerstwa pomiędzy polskimi Jednostkami Samorządu Terytorialnego (Urząd Miasta Krakowa) i instytucjami (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Krakowskie Biuro Festiwalowe) a szwajcarskimi podmiotami (Institute of Tourism).

Grupą docelową projektu jest sektor MICE - organizatorzy konferencji, kongresów, konwencji, seminariów, targów, wystaw, podróży motywacyjnych oraz właściciele obiektów z zapleczem konferencyjnym w Krakowie. W szczególności są to: przedsiębiorstwa, organizatorzy turystyki, firmy szkoleniowe, hotele, obiekty konferencyjne, muzea i inni przedstawiciele branży.

Podstawowym efektem projektu będzie oszacowanie wielkości sektora spotkań biznesowych w Krakowie oraz jego wartości dla gospodarki miasta.


     

           

           

        

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych