ICE Kraków wspierane przez inne krakowskiej instytucje!

Małopolska konsekwentnie buduje wizerunek lidera branży przemysłu spotkań. Dzięki uzupełniającym się działaniom wielu instytucji, które wspólnie i w różnych miejscach promują region, w świat wysyłany jest wspólny komunikat: Małopolska to idealna destynacja dla przemysłu spotkań!

Krakow Film Commission (KFC), jednostka działająca w strukturach Krakowskiego Biura Festiwalowego przygotowała spot, w którym zobaczyć można najbardziej interesujące miejsca Małopolski. Dzięki skoordynowanej kampanii promocyjnej skorzysta na tym nie tylko KFC, ale także Centrum Kongresowe ICE Kraków, Krakow Convention Bureau oraz Województwo Małopolskie.

Zrealizowany z rozmachem film prezentuje to, co w Małopolsce najlepsze. Zamek Wronin w Czorsztynie, Zamek Tropsztyn, Ojców,Pieskowa Skała, Przegorzały oraz Stołeczne Królewskie Miasto Kraków - to lokacje promowane w spocie.  Podczas realizacji zdjęć wykorzystano helicam – ośmiosilnikowy bezzałogowy helikopter oraz wysokiej jakości sprzęt. Istotny jest fakt, że dzięki pracy Krakow Film Commission, skorzysta wiele innych podmiotów, które wykorzystując film, dotrą do szerokiej grupy odbiorców w branżach, w których działają.

Równolegle prowadzona była również kampania Kraków. Małopolska - Sceneria Spotkań realizowana w ramach wspieranego z budżetu unijnego projektu Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych” działanie 8.1 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jego głównym celem było wypromowanie marki Małopolski, jako rozpoznawalnej destynacji na międzynarodowym rynku przemysłu spotkań poprzez: zachęcanie odbiorców do organizacji spotkań na terenie Małopolski, promocję oferty przemysłu spotkań, kompleksową prezentację walorów Małopolski oraz budowanie marki regionu. Na potrzeby tej kampanii powstał film promujący projekt Kraków. Małopolska scenery for meetings.

Skoordynowane kampanie promocyjne, reklamowe i wizerunkowe pozwalają wzmacniać spójny wizerunek Krakowa i Małopolski, jako ciekawej destynacji dla branży przemysłu spotkań. Szczególnie warte podkreślenia jest to, że wspólny cel połączył instytucje, które statutowo bardzo się różnią, ale w sprawach strategicznych potrafią się wspierać i osiągać wymierne korzyści: rozwijać rynek spotkań, przemysł filmowy oraz turystykę, nie tylko tę biznesową.

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych