ICE Kraków wciąż rośnie

Ostatni miesiąc starego roku, mimo przerwy świątecznej, był bardzo owocny. Kontynuowano prace konstrukcyjne powyżej stanu „0” we wszystkich segmentach obiektu. Udało się dotrzeć z pracami budowlanymi powyżej poziomu +2 w segmentach zaplecza i Sali Audytoryjnej – w tych częściach obiektu prace są najbardziej zaawansowane.

W widocznym od strony al. Konopnickiej segmencie foyer wykonano prace konstrukcyjne ścian zewnętrznych oraz ścian klatek schodowych do poziomu +1. Poniżej poziomu zero, wykonano mniej spektakularną ale równie ważną pracę – zakończono usuwanie kotew stabilizujących ścianę szczelinową i uszczelniano otwory pozostałe po demontażu.

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych