ICE Kraków w ICCA!

W tym miesiącu ICE Kraków oficjalnie dołączyło do stowarzyszenia ICCA (International Congress and Convention Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów). To bez wątpienia milowy krok w długofalowej strategii marketingowej promowania i zdobywania doświadczenia w zarządzaniu Centrum.

Sieć członkowska ICCA to ponad 950 usługodawców i organizatorów przemysłu spotkań międzynarodowych z całego świata, pochodzących z 88 krajów. Firmy i organizacje stawiające sobie za cel oferowanie najwyższej jakości produktów i usług w naszej branży traktują członkostwo w ICCA jako część swoich długofalowych planów. ICCA ma biura w Holandii, Malezji, USA oraz Urugwaju. Członkowie dzielą się na różne branże, które obejmują: marketing destynacyjny, zarządzanie spotkaniami, obsługę spotkań, transport, obiekty konferencyjne i członków honorowych. Firmy członkowskie i organizacje znajdujące się w tym samym obszarze geograficznym są podzielone na oddziały, które obejmują: Afrykę, Azję i Pacyfik, Europę Środkową, Francję-Benelux, Iberyjski, Amerykę Łacińską, Morze Śródziemne, Bliski Wschód, Amerykę Północną, Skandynawię i Wielką Brytanię z Irlandią. Celem podziału członków na sektory i oddziały jest zacieśnienie współpracy w poszczególnych regionach.

ICCA to jedna z najważniejszych instytucji w branży przemysłu spotkań. Stowarzyszenie powstało w 1963 roku, a jego pierwszym i najważniejszym celem było sformatowanie oferty i sprzedaż usług turystycznych bardzo szybko rozwijającemu się rynkowi międzynarodowych spotkań oraz stworzenie platformy wymiany informacji o konferencjach i kongresach. Inicjatywa w krótkim czasie okazała się strzałem w dziesiątkę, bo przemysł spotkań rozwijał się szybciej niż przewidywano. Pozycja ICCA jest do dziś niezachwiana i można śmiało nazwać ją jednym z filarów branży spotkań.

Działania programowe ICCA, z których aktywnie może skorzystać ICE Kraków obejmują:

  • prowadzenie bazy stowarzyszeń i wydarzeń - narzędzie marketingowe i sprzedażowe, które pozwala członkom ICCA znaleźć spotkania stowarzyszeń potencjalnie zainteresowanymi ich destynacją. Baza zawiera ciągle aktualizowany historyczny przebieg spotkań i kluczowe dane kontaktowe. ICCA przeprowadza szkolenia z jej obsługi. Obecnie baza wskazuje: 7065 spotkań, które mogłyby odbyć się w Polsce – czyli również w Krakowie. Zawiera 10683 rekordy spotkań międzynarodowych i dane na temat 125374 spotkań, które odbywają się od roku 1873. To potężne źródło wiedzy i możliwości;
  • promocję;
  • szkolenia i edukację - ICCA ma bogaty system szkoleń stacjonarnych, online, spotkań edukacyjnych przy większych targach (w sumie to 41 różnych wydarzeń edukacyjnych na wszystkich kontynentach) oraz bardzo dużą bazę publikacji edukacyjnych;
  • spotkania branżowe związane z wymianą klientów.


Aby dostać się do stowarzyszenia ICE Kraków musiało spełnić szereg kryteriów postawionych przez organizację. Dla partnerów biznesowych członkostwo w ICCA to potwierdzenie najwyższej wiarygodności. Dzięki przystąpieniu do ICCA ICE Kraków zyskało jedno z najpotężniejszych narzędzi pozyskiwania kongresów.

Przypominamy, że ICCA to drugie po AIPC międzynarodowe stowarzyszenie, którego członkiem jest ICE Kraków. Operator ICE Kraków - Krakowskie Biuro Festiwalowe - należy także do Polskiego SKKP (Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce).

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych