Europejski Kongres Samorządów w Krakowie!

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmunt Berdychowski podpisali dziś (29 września) porozumienie w sprawie organizacji w Krakowie Europejskiego Kongresu Samorządów. To prestiżowe  wydarzenie - do tej pory pod nazwą Forum Regionów - odbywało się w Krynicy w ramach Forum Ekonomicznego. Kraków będzie miastem gospodarzem Kongresu od przyszłego roku - wydarzenie odbędzie się w dniach 4 - 5 maja.

- Koncepcja przeniesienia Kongresu do Krakowa pojawiła się parę lat temu. Warunkiem było powstanie Centrum Kongresowego. Dzięki ukończeniu tej inwestycji już w przyszłym roku wydarzenie odbywać się będzie  się w naszym mieście i zyska światowy charakter. Zaczynamy też poważne rozmowy na temat przeniesienia do Krakowa całego Forum Ekonomicznego. Jesteśmy zdeterminowani by tak się stało, a Centrum Kongresowe stało się do tego przepustką  – mówił podczas briefingu prasowego Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

- Centrum Kongresowe jest  dla Krakowa oknem na świat. Wierzę, że w przyszłym roku oczy wszystkich samorządowców i polityków nie tylko z Polski ale i z Europy będą zwrócone na stolicę Małopolski, a Kongres stanie się dla nich ważnym punktem odniesienia – powiedział po podpisaniu umowy Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i Prezes Instytutu Studiów Wschodnich.

Europejski Kongres Samorządów stanowić będzie platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Wydarzenie to w swojej formie nawiązywać będzie do Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Program obejmie  ponad 60 wydarzeń, na który składać się będą 3 ścieżki tematyczne: gospodarka, środowisko, społeczeństwo, podzielone na bloki programowe dotyczące m.in. finansów publicznych, rozwoju regionalnego, zarządzania w administracji państwowej, marketingu politycznego, odpadów komunalnych, recyklingu, ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, turystyki.  Program tworzyć będą raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala. Kongres stanowić będzie szansę dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Będzie to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami z tym związanymi oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Obrady Kongresu odbędą się pod hasłem Europa Regionów – nowe otwarcie.

Weźmie w nim udział blisko 800 osób: liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, Kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Studiów Wschodnich, a jego partnerem – gospodarzem – miasto Kraków.

 

Foto: Paweł Krawczyk/krakow.pl

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych