Europejska konferencja na temat jakości w statystyce publicznej (Q2018) - 26-29 czerwca 2018 w ICE Kraków

Europejska konferencja na temat jakości w statystyce publicznej (Q2018) to już dziewiąte z kolei spotkanie naukowe z udziałem międzynarodowego środowiska statystycznego, poświęcone kwestiom związanym z metodologią i jakością w statystyce publicznej, mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju całego Europejskiego Systemu Statystycznego. Konferencja Q2018 stanowi platformę do dyskusji nad różnorodnymi zagadnieniami dotyczącymi jakości w statystyce publicznej, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin reprezentujących rozmaite instytucje, w tym urzędy i instytucje statystyczne, organizacje międzynarodowe, środowiska naukowe i badawcze. Konferencja Q2018 ma na celu zaprezentowanie różnych koncepcji i rozwiązań dotyczących wprowadzenia Europejskiego Kodeksu Praktyk Statystycznych, służących poprawie jakości produktów statystycznych z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych zasad i praktyk,  a także określenie nowych priorytetów i obszarów rozwoju dla Europejskiego Systemu Statystycznego jako całości.


Szczegółowe informacje dotyczące konferencji Q2018 dostępne są na oficjalnej stronie http://www.q2018.pl/


Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego http://www.q2018.pl/accommodation/

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych