Europa Regionów – Nowe Otwarcie,czyli Europejski Kongres Samorządów

Europejski Kongres Samorządów stanowić będzie platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W 2015 roku odbędzie się pierwsza edycja tego wydarzenia w której weźmie udział ponad 800 gości z niemal wszystkich krajów europejskich. Gościem Kongresu będzie Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospoilitej. Zapraszamy w dniach 4-5 maja do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Regionalny wymiar integracji europejskiej nabiera w ostatnim czasie jeszcze większego znaczenia - Europa żyje dzięki regionom i dla wielu europejskich obywateli zyskuje ona poprzez istnienie regionów konkretny wymiar. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej stawia przed samorządami szczególne wyzwanie wynikające z  przesunięciem środków z projektów i programów ogólnokrajowych na rzecz programów regionalnych.    Aby skutecznie pozyskiwać fundusze unijne w latach 2014-2020, trzeba będzie współpracować z partnerami zewnętrznymi, wspólnie określać priorytety, dzielić się zadaniami i odpowiedzialnością. Europejski Kongres Samorządów będzie zatem  doskonałym miejscem do rozpoznania i przedyskutowanie nowych reguł wykorzystania środków unijnych. Kongres stanowić będzie szansę  do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność ich wykorzystywania dzięki coraz lepszym kontaktom i  współpracy międzyregionalnej zarówno ze swoimi najbliższymi sąsiadami jak i partnerami z całej Europy.

Silny samorząd to samorząd zaangażowanych mieszkańców, otwarta i transparentna administracja, prężnie działające ośrodki naukowo-akademickie oraz biznes, ten lokalny i międzynarodowy – mówi Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, które jest Miastem Gospodarzem Kongresu. Europejski Kongres Samorządów będzie świetną okazją do dyskusji o poziomach współpracy pomiędzy tymi sektorami. Liczę, że poznamy nowe, ciekawe rozwiązania stosowane w innych krajach, ale także my jako stolica Małopolski będziemy też wzorem dla innych -  podkreśla prezydent Jacek Majchrowski.

Partnerem Kongresu jest Komitet Regionów Unii Europejskiej, którego przewodniczący Markku Markkula przyjedzie do Krakowa. Misją i ambicją Europejskiego Komitetu Regionów jest sprawienie, by głos władz lokalnych i regionalnych był słyszany i brany pod uwagę w procesie kształtowania polityki europejskiej. Dążymy do tego – mówi Markku Markkula -  by oczekiwania lokalnych społeczności były spełniane i by działania podejmowane na szczeblu europejskim odpowiadały ich faktycznym potrzebom. Dlatego właśnie aktywnie wspieramy Europejski Kongres Samorządów i widzimy w nim szansę, by poznać nowe doświadczenia oraz wysłuchać opinii na temat przyszłości UE.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 4 i 5 maja 2015. W programie znajdzie się około 60 wydarzeń podzielonych na 4 ścieżki tematyczne: gospodarka, finanse, środowisko i społeczeństwo,  obejmujące bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę. Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Pobierz folder informacyjny (TUTAJ)

Akredytacje i więcej informacji: www.forum-ekonomiczne.pl

Martyna Lewandowska: m.lewandowska@isw.org.pl

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych