Badanie bezpieczeństwa mocowania szyb fasady foyer

Na początku bieżącego roku przeprowadzone zostały testy, mające na celu ocenę trwałości szyb, będących elementami fasady Centrum Kongresowego, w razie próby ich rozbicia. Sprawdzono, czy szyba wypadnie w momencie działania na nią  siłą o określonej wartości obciążenia. Testy takie przeprowadzane są na wypadek sytuacji wyjątkowych, takich jak wandalizm, czy ekstremalne warunki atmosferyczne.

Wartość obciążenia została przyjęta jako kombinacja obciążenia zmiennego, wynikającego z działania wiatru oraz naporu tłumu. Następnie wartość ta została przeliczona na ciśnienie, jakie wywierane byłoby na szybę w wyżej opisanych sytuacjach. Wartość ciśnienia wywołanego wiatrem o prędkości 120 km/h, określono jako ciśnienie 1070 Pa, przy założeniu gęstości powietrza 1,27 kg/m3.

Elewacja szklana złożona jest z dwóch warstw szyb – wewnętrznej i zewnętrznej. W celu przeprowadzenia badania rozbito szybę zewnętrzną w sposób kontrolowany, a następnie zwiększano obciążenie szyby ciśnieniem o wartościach od 300 Pa do 1070 Pa.

W toku próby szyba nie uległa zniszczeniu, tak więc zgodnie z zapisami PROGRAMU BADAŃ BEZPIECZEŃSTWA MOCOWANIA SZYB ZESPOLONYCH FASAD FOYER badanie uszkodzonej formatki szklanej (rozbita szyba zewnętrzna) o pochyleniu 12 stopni, na pojedynczym klejeniu, zakończyło się wynikiem pozytywnym.

W związku z tym w kwietniu bieżącego roku rozpoczęto montaż szklanych elementów elewacji Centrum Kongresowego ICE Kraków.

 

GALERIA montaż szklanych elementów elewacji Centrum Kongresowego ICE Kraków - kliknij w obrazek

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych