68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kraków jest kolebką chirurgii uniwersyteckiej i miejscem pracy wielu wybitnych chirurgów, a w tym roku staje się również gospodarzem 68. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich organizowanego wspólnie z 21. Zjazdem Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego, a także z 2. Europejskim Zjazdem Rezydentów i Doktorantów szkolących się w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Historia polskiej chirurgii sięga trzech wieków wstecz, kiedy w 1779 r. profesor Rafał Józef Czerwiakowski stworzył w Krakowie Katedrę Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, która była pierwszą tego rodzaju placówką na północy Europy. Współczesna chirurgia obejmuje olbrzymi wachlarz schorzeń. Paradoksalnie wzrostowi zapotrzebowania na leczenie operacyjne towarzyszy spadek liczby czynnych zawodowo chirurgów i pogłębiająca się luka pokoleniowa.

Stojąc w obliczu konieczności podjęcia działań zmierzających do szybkiej poprawy, istotnym aspektem zjazdu stanie się stworzenie młodym chirurgom możliwości nawiązania kontaktów naukowych ze specjalistami z innych krajów Europy. Centrum Kongresowe stanie się miejscem obrad wybitnych klinicystów i praktyków. Organizatorzy przewidują udział 2500 chirurgów z Polski i zagranicy, w tym wielu zaproszonych gości z wiodących ośrodków naukowych.

 

68. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

27-30 września 2017r.

Centrum Kongresowe ICE Kraków 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych