3rd International Congress on Ethics and Tourism

Polska została gospodarzem 3rd International Congress on Ethics and Tourism, który odbędzie się 27-28 kwietnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Wydarzenie to zbiegło się z obchodzonym obecnie Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Turystyki na Rzecz Rozwoju.

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Już końcem kwietnia Centrum Kongresowe ICE Kraków zgromadzi międzynarodową publiczność złożoną z przedstawicieli międzynarodowych organizacji turystycznych, podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także naukowców i mediów zajmujących się problematyką sektora.

Zbliżający się krakowski kongres omówi globalny program zrównoważonego rozwoju turystyki, w szczególności kwestie zarządzania i społecznej odpowiedzialności. Będzie to ponadto prezentacja dobrych praktyk we współpracy sektora publiczno-prywatnego, opartych na prawach człowieka, partnerstwie i uwzględnieniu głosu społeczeństwa obywatelskiego.

3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce organizowany jest przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO), we współpracy z Komisją Europejską i polskim rządem. Jak powiedział Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki - „Wspaniała atmosfera Krakowa, jednego z najpiękniejszych miejsc w Europie będzie sprzyjać przemyślanej dyskusji i da pozytywne rezultaty Kongresu”.

 

3rd International Congress on Ethics and Tourism

www.ethicsandtourism-krakow.org

27-28 kwietnia 2017r.

Centrum Kongresowe ICE Kraków  

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych