16 - 17 października 2017 roku XV Kongres Miast Polskich w ICE Kraków

16 i 17 października w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej.

W ramach wydarzenia odbędzie się szeroka debata o polityce miejskiej po nakreśleniu ram realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, z udziałem przedstawicieli rządu, miast i środowisk eksperckich. Wymiana opinii i dobrych praktyk pozwoli na sformułowanie rekomendacji, które przyczynią się do efektywnego wdrożenia planowanych działań, a także do skutecznego stworzenia systemu monitorowania i ewaluacji polityki miejskiej – ważnej części polityk publicznych w państwie.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • prezydentów i burmistrzów miast, miejskich pracowników samorządowych, pracowników miejskich podmiotów komunalnych, a także samorządów gospodarczych sektora komunalnego;
  • przedstawicieli wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast;
  • przedstawicieli organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast.

W Kongresie wezmą udział również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także innych resortów zaangażowanych w problematykę miejską (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska) oraz innych podmiotów wspierających rozwój miast na poziomie krajowym i regionalnym.

Pierwszego dnia Kongresu o godz. 17.15 odbędzie się krótkie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Delegaci przedyskutują i rozpatrzą projekt jednorazowego zwiększenia składki członkowskiej na wyborczy rok 2018, z przeznaczeniem na promocję samorządności miejskiej.

Udział w Kongresie jest bezpłatny – uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu.


Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast i Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM oraz w partnerstwie strategicznym z BGK.

 

Kontakt z mediami

Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi w ICE Kraków zapraszamy do kontaktu

Michał Zalewski
Kontakt z mediami

Tel.: 0048 513 099 671 / 0048 12 354 23 20
press@icekrakow.pl

Więcej informacji kontaktowych